Home

2014-10-13: TrustBuddy föreslår bolagsfusion i arbetet
att anpassa sig till nya regleringskrav

Fusionsplan, kompletterande information enl. ABL 23:10 samt årsredovisningar
för TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 och TrustBuddy International AB (publ.)
org. nr 556510-9583, åren 2011-2013

TrustBuddy Investor Event. Stockholm, Sweden. 2014-09-15

Watch it now

TrustBuddy_Event

https://www.youtube.com/watch?v=GFZHRDv2Kvo

Download: Latest TrustBuddy Investor Presentation – June 2014 –>>